Chuỗi Sự Kiện (14/2 – 17/2)
13-02-2020

Thần Tình Yêu

-= Thần Tình Yêu =-

Thời gian:
  • 14/2 - 17/2 | Áp dụng S1 - S215.
Phần thưởng điểm (trao qua thư khi hoàn thành 1 trò chơi)
Điểm đạt đượcPhần thưởng khi dùng Tên Ái Tình
1 - 49Thẻ Quà Cupid*1Tinh Đồ*1Đĩnh Bạc Lớn*3
50 - 99Thẻ Quà Cupid*2Tinh Đồ*2Đĩnh Bạc Lớn*5
100 - 124Thẻ Quà Cupid*3Tinh Đồ*3Đĩnh Bạc Lớn*8
125 - 999Tinh Thần Nguyên*1Tinh Đồ*4Đĩnh Bạc Lớn*10
Phần thưởng xếp hạng (trao qua thư khi kết thúc sự kiện)
TOPPhần thưởng BXH cuối sự kiện
1Quà Tiêu Tương*1Uy Hổ Kỳ*2Đá Đột Phá Trang Bị*50
2-3Quà Tiêu Tương*1Uy Hổ Kỳ*1Đá Đột Phá Trang Bị*30
4-10Tinh Thần Nguyên*15Đá Tăng ST Lv6*1Đá Đột Phá Trang Bị*20
11-20Tinh Thần Nguyên*7Đá Tăng ST Lv5*1Đá Đột Phá Trang Bị*10