Chuỗi Sự Kiện (10/3 – 12/3)
09-03-2020

Tiêu tích lũy

-= Tiêu tích lũy =-

Thời gian:
  • 10/3 - 12/3 | Áp dụng từ S1-S217.

Nội dungMốc Tiêu VàngPhần thưởng
Tiêu tích lũy đạt mốc Vàng quy định sẽ được nhận thưởng ko reset200Tinh Thần Nguyên*1Tinh Đồ*3Hoa Băng Giá*5
400Tinh Đồ*5Đá Đột Phá Trang bị*5Hoa Băng Giá*10
800Tinh Thần Nguyên*1Quà Tiềm Năng*1Hoa Băng Giá*20
1200Hộp Đá Siêu*5Tình Ý Miên Miên*3Hoa Băng Giá*30
3000Đá Tinh Luyện*5Mảnh Cừu Ham Ăn*1Hoa Băng Giá*40
5000Đá Tẩy Luyện Thấp*10Mảnh Cừu Ham Ăn*1Hoa Băng Giá*50
10000Phù Sinh (Thảm Cừu Ham Ăn)*1Mảnh Cừu Ham Ăn*1Hoa Băng Giá*60
20000Đá Thức Tỉnh*2Quà Tiềm Năng*8Hoa Băng Giá*100
30000Đá Hợp Tâm Thú Cưng*3Uy Hổ Kỳ*1Hoa Băng Giá*200
40000Quà Bộ Thiên Toàn*1Phi Hoa Quyến Luyến*3Hoa Băng Giá*300
60000Đá Tinh Luyện*30Thiên Ngoại Vẫn Thiết *5Thẻ Chuyển Hệ Phái*1
80000Uy Hổ Kỳ*2Thiên Ngoại Vẫn Thiết *5Đá Huyền Cơ*50
100000Đá Tinh Luyện Cao*30Đá Nhanh Nhẹn Lv7*1Đá Tẩy Luyện Cao*30
130000Đá Chân Tiên*3Tiền Bói*300Tinh Hoa Linh Thú*10
160000Đá Luyện cao*7Quy Giáp*300Đá Linh Thú*40
200000Đá Chân Tiên*6Quy Giáp*500Tinh Hoa Linh Thú*20