Chuỗi Sự Kiện (10/3 – 12/3)
09-03-2020

ĐỔI QUÀ SIÊU HOT (TIM ĐỎ)

-= ĐỔI QUÀ SIÊU HOT (TIM ĐỎ) =-

Thời gian:
  •  10/3 - 12/3 | Áp dụng từ S1-S217.
Bách Thú Họa Quyển, Sơn Hải Kinh dùng để nâng cấp kỹ năng phụ thú cưng
Vật phẩm đổiVật phẩm nhậnSố lần đổi
Tim Đỏ*1Đá Hợp Tâm*21 lần suốt sự kiện (Duy Nhất)
Tim Đỏ*1Đá Thức Tỉnh*31 lần suốt sự kiện
Tim Đỏ*1Tinh Thần Nguyên*51 lần suốt sự kiện
Tim Đỏ*2Phụ Kiện Hiếm - Xuất Gia1 lần suốt sự kiện
Tim Đỏ*5Ngọc Bội Tuyến*105 lần suốt sự kiện
Tim Đỏ*5Bách Thú Họa Quyển*105 lần suốt sự kiện
Tim Đỏ*10Sơn Hải Kinh*15 lần suốt sự kiện
Tim Đỏ*10Quà Thú Cưng*11 lần suốt sự kiện
Tim Đỏ*10Đá Nhanh Nhẹn lv6*11 lần suốt sự kiện
Tim Đỏ*10Đá Huyền Cơ*205 lần suốt sự kiện
Tim Đỏ*30Quà Bộ Tiêu Tương*11 lần suốt sự kiện
Tim Đỏ*30Quyển Luyện Đá (Song 1)*11 lần suốt sự kiện
Tim Đỏ*30Quyển Luyện Đá (Song 2)*11 lần suốt sự kiện
Tim Đỏ*30Quà Bộ Thiên Toàn*11 lần suốt sự kiện
Tim Đỏ*70Giày Tiêu Tương*11 lần suốt sự kiện
Tim Đỏ*70Giày Thiên Toàn*11 lần suốt sự kiện
Tim Đỏ*95Quà Ngọc Bội Cam*11 lần suốt sự kiện
Tim Đỏ*95Quà Bộ Tinh Hán*11 lần suốt sự kiện
Tim Đỏ*95Hồn Vệ Thúc Bảo*1001 lần suốt sự kiện
Tim Đỏ*95Phi Phong Đỏ (Túy Mộng Thương Lan)*11 lần suốt sự kiện
Tim Đỏ*125Giày Tinh Hán*11 lần suốt sự kiện
Tim Đỏ*125Giày Dao Quang*11 lần suốt sự kiện
Tim Đỏ*125Hộp Quà Ngọc Bội Cam*1 (mở chọn)1 lần suốt sự kiện