Chuỗi Sự Kiện (10/3 – 12/3)
09-03-2020

Nạp liên tiếp 3 ngày

-= Nạp liên tiếp 3 ngày =-

Thời gian:
  • 10/3 - 12/3 | Áp dụng: S1 - S217.
Nội dung:
  • Nạp đúng mốc nhận quà - nạp liên tiếp 3 ngày nhận quà càng hot
  • Mỗi lần có nhiều mốc nạp, người chơi có thể thoải mái lựa chọn mốc quà mong muốn
  • Muốn nhận quà cuối, phải nạp liên tiếp mới có thể nhận
NgàyQuà Nạp Đúng Mốc 80 vàng
1Vàng*100Tinh Thần Nguyên*1Đá Đột Phá Trang Bị*3
2Vàng*200Tinh Thần Nguyên*2Đá Đột Phá Trang Bị*5
3Vàng*200Quà Bộ Tiêu Dao*1Đá Đột Phá Trang Bị*7

NgàyQuà Nạp Đúng Mốc 800 vàng
1Vàng*800Bách Thú Họa Quyển*3Đá Tinh Luyện*10Đá Đột Phá Trang Bị*10
2Vàng*1200Bách Thú Họa Quyển*5Đá Tinh Luyện*15Uy Hổ Kỳ*1
3Vàng*1500Bách Thú Họa Quyển*7Quà Bộ Tiêu Tương*1Sơn Hải Kinh*1

NgàyQuà Nạp Đúng Mốc 2000 vàng
1Sơn Hải Kinh*1Bách Thú Họa Quyển*5Đá Tinh Luyện*15Đá Đột Phá Trang Bị*20
2Sơn Hải Kinh*1Bách Thú Họa Quyển*7Đá Tinh Luyện*25Uy Hổ Kỳ*1
3Sơn Hải Kinh*1Bách Thú Họa Quyển*10Đá Tinh Luyện*40Ngọc Côn Lôn*5