Chuỗi Sự Kiện (10/3 – 12/3)
09-03-2020

Phúc Lợi Thẻ Tuần (nạp 200k nhận 4200 Vàng & quà cực hot)

-= Phúc Lợi Thẻ Tuần (nạp 200k nhận 4200 Vàng & quà cực hot) =-

Thời gian:
  • 10/3 - 12/3 | Áp dụng S1 - S217.
Số vàng nạpPhần thưởng
80 (nhận tổng 280 Vàng)Vàng*40Đá Tăng ST3*1Quà Tiềm Năng*5Đá Đột Phá Trang Bị*3Lưu Ly*1
800 (nhận tổng 4200 Vàng)Vàng*600Ngọc Bội Tuyến*5Đá Đột Phá Trang Bị*10Đá Tinh Luyện*3Lưu Ly*3