Chuỗi Sự Kiện (10/3 – 12/3)
09-03-2020

Nạp x2

-= Nạp x2 =-

Thời gian:
  • 10/3 - 12/3 | Áp dụng: S1 - S217.
Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngEXP Đơn Siêu*3Quà Tình Yêu*5Hoàng Long Ngọc*1Hoa Băng Giá*3
200200 VàngEXP Đơn Siêu*8Quà Tình Yêu*15Hoàng Long Ngọc*2Hoa Băng Giá*5
388400 VàngEXP Đơn Siêu*15Quà Tình Yêu*25Hoàng Long Ngọc*2Hoa Băng Giá*10
800800 VàngEXP Đơn Siêu*30Quà Tình Yêu*50Hoàng Long Ngọc*4Hoa Băng Giá*20
12001200 VàngEXP Đơn Siêu*45Quà Tình Yêu*75Hoàng Long Ngọc*7Hoa Băng Giá*50
20002000 VàngEXP Đơn Siêu*75Quà Tình Yêu*125Hoàng Long Ngọc*12Hoa Băng Giá*100
40004000 VàngEXP Đơn Siêu*150Quà Tình Yêu*250Hoàng Long Ngọc*25Hoa Băng Giá*150
67506750 VàngEXP Đơn Siêu*260Quà Tình Yêu*425Hoàng Long Ngọc*35Hoa Băng Giá*200