Chuỗi Sự Kiện (10/3 – 12/3)
09-03-2020

BXH Phu Thê Cừu Ham Ăn

-= BXH Phu Thê Cừu Ham Ăn =-

Thời gian:
  • 2h ngày 10/3 - 12/3 | Áp dụng: S1 - S217.
Hoa Băng Giá
1Mảnh Cừu Ham Ăn *40Tinh Phách Nhanh 7*3Đá Huyền Cơ*100Hộp sách KN Cao*5EXP Đơn Thú - Lớn*25
2 và 3Mảnh Cừu Ham Ăn *40Tinh Phách Nhanh 7*2Đá Huyền Cơ*50Hộp sách KN Cao*3EXP Đơn Thú - Lớn*15
4 đến 5Mảnh Cừu Ham Ăn *37Tinh Phách Nhanh 7*1Đá Huyền Cơ*30EXP Đơn Thú - Lớn*15
5 đến 10Hồn Ngư Huyền Cơ*200Tinh Phách Nhanh 7*1Uy Hổ Kỳ*1EXP Đơn Siêu *300
11 đến 20Hồn Ngư Huyền Cơ*100Tinh Phách Nhanh 6*2Uy Hổ Kỳ*1EXP Đơn Siêu *250
21 đến 50Hồn Ngư Huyền Cơ*60Tinh Phách Nhanh 6*1Tinh Thần Nguyên*30EXP Đơn Siêu *200
51 đến 100Hồn Ngư Huyền Cơ*60Tinh Phách Nhanh 5*1Tinh Thần Nguyên*15EXP Đơn Siêu *100