Chuỗi Sự Kiện (10/3 – 12/3)
09-03-2020

Nạp tặng Tim Đỏ

-= Nạp tặng Tim Đỏ =

Thời gian:
  • 10/03 - 012/03 | Áp dụng: S1 -S217.
Tim Đỏ dùng để đổi vât phẩm cực hiếm
Số Vàng nạpQuà
80Tinh Thần Nguyên*2Hạnh Phúc Đoàn Viên (liên server)*1Đá Đột Phá Trang bị*5
200Tim Đỏ*1Hoàng Long Ngọc*10Đỉnh Bạc Lớn*30
388Tim Đỏ*1Khung Avatar Mèo Dễ Thương*1Sắc Phong Lệnh Cổ*1
800 (ưu đãi)Tim Đỏ*1Đá Hợp Tâm Thú Cưng*5Sắc Phong Lệnh Cổ*2
1200Tim Đỏ*1Đá Tinh Luyện*15Đá Đột Phá Trang bị*15
2000 (Hiếm)Tim Đỏ*2Đá Thức Tỉnh*5Đá Cầu Vồng*1 (tẩy tư chất pet đỏ 100%)
4000 (ưu đãi)Tim Đỏ*5Lam Điền Ngọc*20Uy Hổ Kỳ*1
6750Tim Đỏ*5Lam Điền Ngọc*30Thiết Ngoại Vẫn Thiết *4
13500Tim Đỏ*15Long Văn Bích*5Thiết Ngoại Vẫn Thiết *6
20000 (ưu đãi)Tim Đỏ*20Đá Huyền Cơ*100Thiết Ngoại Vẫn Thiết *8
30000Tim Đỏ*25Ngọc Bội Tuyến*80Thiết Ngoại Vẫn Thiết *12
40000Tim Đỏ*25Ngọc Bội Tuyến*120Đá Huyền Cơ*100
50000Tim Đỏ*25Đá Tinh Luyện*200Đá Huyền Cơ*100