Chuỗi Sự Kiện (13/3 – 16/3) - Mừng Thứ 6 Ngày 13
12-03-2020

Ưu Đãi Hạn Giờ - Mua Quà Giá 1 vàng

-= Ưu Đãi Hạn Giờ - Mua Quà Giá 1 vàng =-

Thời gian:
  • 13/3 - 16/3 | Áp dụng: S1 - S217
NgàyĐiều kiệnVật phẩm được muaGiá Vàng ưu đãi
13/3Nạp ít nhất 200 vàngĐá Đột Phá Trang Bị*101 vàng
Nạp ít nhất 200 vàngDu Xuân*101 vàng
Nạp ít nhất 200 vàngHoa Chuối Chuối*50200 Vàng
Nạp ít nhất 6750 VàngNgọc Bội Tuyến*401 vàng
14/3Nạp ít nhất 200 vàngĐá Đột Phá Trang Bị*101 vàng
Nạp ít nhất 200 vàngDu Xuân*101 vàng
Nạp ít nhất 200 vàngHoa Chuối Chuối*50200 Vàng
Nạp ít nhất 6750 VàngNgọc Bội Tuyến*401 vàng
15/3Nạp ít nhất 200 vàngĐá Đột Phá Trang Bị*101 vàng
Nạp ít nhất 200 vàngDu Xuân*101 vàng
Nạp ít nhất 200 vàngHoa Chuối Chuối*50200 Vàng
Nạp ít nhất 6750 VàngNgọc Bội Tuyến*401 vàng
16/3Nạp ít nhất 200 vàngĐá Đột Phá Trang Bị*101 vàng
Nạp ít nhất 200 vàngDu Xuân*101 vàng
Nạp ít nhất 200 vàngHoa Chuối Chuối*50200 Vàng
Nạp ít nhất 6750 VàngNgọc Bội Tuyến*401 vàng