Chuỗi Sự Kiện (13/3 – 16/3) - Mừng Thứ 6 Ngày 13
12-03-2020

Đua Thuyền Rồng Liên Server nhận Quà Bộ Tinh Hán & Thiên Ngoại Vẫn Thiết

-=  Đua Thuyền Rồng Liên Server nhận Quà Bộ Tinh Hán & Thiên Ngoại Vẫn Thiết =-

Thời gian:
  • 13/3 - 17/3 | Áp dụng từ S1-S217.
Đá Huyền Cơ: dùng để đột phá trân bảo nhân vật chính
TOPPhần thưởng
TOP 1: Đá Huyền Cơ*100, Quà Bộ Tiêu Tương*2, Quà Bộ Tinh Hán*1, Đá Thức tỉnh*15, Hoa Ngôi Sao Bay*3
TOP 2 - 3:Đá Nhanh Nhẹn lv6*2, Quà Bộ Tiêu Tương*1, Quà Tinh Hán*1, Đá Thức tỉnh*10, Hoa Ngôi Sao Bay*2
TOP 4 - 6Đá Nhanh Nhẹn lv6*2, Quà Tiêu Tương*1, Thiên Ngoại Vẫn Thiết*10, Đá Thức tỉnh*5, Hoa Ngôi Sao Bay*1
TOP 7 - 10: Đá Nhanh Nhẹn lv6*2, Quà Tiêu Tương*1, Thiên Ngoại Vẫn Thiết*5, Hoa Kết Duyên Lành*2, Đá Thức tỉnh*3