Chuỗi Sự Kiện (13/3 – 16/3) - Mừng Thứ 6 Ngày 13
12-03-2020

Ước Nguyện Cầu Phúc (nhận Quà Ngọc Bội Cam mở chọn)

-= Ước Nguyện Cầu Phúc (nhận Quà Ngọc Bội Cam mở chọn) =-

Thời gian:
  • 13/3 - 16/3 | Áp dụng: S1 - S217
Nội dung:
  • 1. Trong thời gian hoạt động, người chơi mỗi ngày nạp 10 Vàng, nhận được 1 điểm
  • 2. Mỗi quay 1 lần tốn 6 điểm, điểm không đủ không thể quay thưởng
  • 3. Rút thưởng trên 50 lần được xếp hạng toàn server, danh sách xếp hạng hiển thị Top 100
  • 4. Sau khi kết thúc, người trong BXH sẽ nhận thưởng tương ứng, được gửi qua thư
  • 5. Nhật ký rút thưởng của người chơi sẽ hiển thị Lịch sử trúng thưởng gần đây

TopPhần thưởng
1Hộp Quà Ngọc Bội Cam*1Đá Tăng ST8*1Đá Thức Tỉnh*15Đĩnh Bạc Lớn*1000
2Quà Ngọc Bội Cam*1Đá Giảm ST lv8*1Đá Thức Tỉnh*10Đĩnh Bạc Lớn*800
3Hộp Quà Ngọc Bội Tím*1Đá tăng ST lv7*1Đá Thức Tỉnh*7Đĩnh Bạc Lớn*600
10-AprQuà Ngọc Bội Tím*1Đá Giảm ST lv7*1Đá Thức Tỉnh*5Đĩnh Bạc Lớn*600
20-NovUy Hổ Kỳ*1Hộp Mảnh Thần*50Đá Tăng ST6*1Đĩnh Bạc Lớn*400
21 - 50Uy Hổ Kỳ*1Hộp Mảnh Thần*30Đá Giảm ST6*1Đĩnh Bạc Lớn*300
51 - 100Hộp Mảnh Thần*30Đá Tấn Công lv7*1Dưỡng Tâm Đơn*500Đĩnh Bạc Lớn*250