Chuỗi Sự Kiện (13/3 – 16/3) - Mừng Thứ 6 Ngày 13
12-03-2020

Nạp tích lũy Hắc Thần Tước

-= Nạp tích lũy Hắc Thần Tước =

Thời gian:
  • 13/03 - 16/03 | Áp dụng: S1 -S217.
Số Vàng Nạp tích lũyQuà
200Đá Tinh Luyện*5Đá EXP thời trang *5Hoa Chuối Chuối*10
388Đá Tinh Luyện*5Đá EXP thời trang *10Hoa Chuối Chuối*20
800 (Ưu Đãi)Kiểu Tóc Hắc Thần Tước*1Đá EXP thời trang *15Hoa Chuối Chuối*30
1200Đá Tăng ST5*1Đá EXP thời trang *15Hoa Chuối Chuối*40
2000 (Ưu Đãi)Kiểu P.kiện Hắc Thần Tước*1Đá EXP thời trang *20Hoa Chuối Chuối*50
4000Ngọc Bội Tuyến*40Đá EXP thời trang *20Hoa Chuối Chuối*70
6750Kiểu Trang Sức Hắc Thần Tước*1Đá EXP thời trang *30Hoa Chuối Chuối*100
13500Kiểu Đầu Sức Hắc Thần Tước*1Đá Chân Tiên*3Hoa Chuối Chuối*150
20000Kiểu Y Phục Hắc Thần Tước*1Đá Huyền Cơ*100Đá EXP thời trang *100
30000Ngọc Bội Tuyến*80Đá Chân Tiên*3Hoa Chuối Chuối*300
40000 (Ưu Đãi)Quà Bộ Dao Quang*1Đá Nhanh Nhẹn lv7*1Đá EXP thời trang *200
50000Đá Huyền Cơ*100Đá Chân Tiên*3Đá Tẩy Luyện Cao*50