Chuỗi Sự Kiện (13/3 – 16/3) - Mừng Thứ 6 Ngày 13
12-03-2020

Tiêu tích lũy

-= Tiêu tích lũy =-

Thời gian:
  • 13/3 - 16/3 | Áp dụng S1 - S217.
Nội dungMốc Tiêu VàngPhần thưởng
Tiêu tích lũy đạt mốc Vàng quy định sẽ được nhận thưởng ko reset200Tinh Thần Nguyên*1Lưu Ly*1Hoa Chuối Chuối*2
400Trống*1Lưu Ly*1Hoa Chuối Chuối*3
800Tinh Thần Nguyên*1Lưu Ly*2Hoa Chuối Chuối*5
1200Trống*1Lưu Ly*2Hoa Chuối Chuối*10
3000Trống*2Lưu Ly*3Hoa Chuối Chuối*15
5000Trống*2Lưu Ly*5Hoa Chuối Chuối*20
10000Trống*5Lưu Ly*5Hoa Chuối Chuối*50
20000Trống*10Lưu Ly*10Hoa Chuối Chuối*100
30000Đá Hợp Tâm Thú Cưng*3Uy Hổ Kỳ*1Hoa Chuối Chuối*150
40000Quà Bộ Thiên Toàn*1Phi Hoa Quyến Luyến*3Hoa Chuối Chuối*200
60000Đá Tinh Luyện*30Thiên Ngoại Vẫn Thiết *5Thẻ Chuyển Hệ Phái*1
80000Uy Hổ Kỳ*2Thiên Ngoại Vẫn Thiết *5Đá Huyền Cơ*50
100000Đá Tinh Luyện Cao*30Đá Nhanh Nhẹn Lv7*1Đá Tẩy Luyện Cao*30
130000Đá Chân Tiên*3Tiền Bói*300Tinh Hoa Linh Thú*10
160000Đá Luyện cao*7Quy Giáp*300Đá Linh Thú*40
200000Đá Chân Tiên*6Quy Giáp*500Tinh Hoa Linh Thú*20