Chuỗi Sự Kiện (13/3 – 16/3) - Mừng Thứ 6 Ngày 13
12-03-2020

Nạp x2

-= Nạp x2 =-

Thời gian:
  • 13/3 - 16/3 | Áp dụng từ S1-S217.
Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngDu Xuân*5Vòng Sáng *3Lưu Ly*1Hoa Chuối Chuối*3
200200 VàngDu Xuân*10Vòng Sáng *5Lưu Ly*1Hoa Chuối Chuối*5
388400 VàngDu Xuân*20Vòng Sáng *8Lưu Ly*1Hoa Chuối Chuối*10
800800 VàngDu Xuân*30Vòng Sáng *10Lưu Ly*2Hoa Chuối Chuối*20
12001200 VàngDu Xuân*60Vòng Sáng *15Lưu Ly*3Hoa Chuối Chuối*50
20002000 VàngDu Xuân*100Vòng Sáng *25Lưu Ly*5Hoa Chuối Chuối*100
40004000 VàngDu Xuân*180Vòng Sáng *30Lưu Ly*10Hoa Chuối Chuối*150
67506750 VàngDu Xuân*300Vòng Sáng *50Lưu Ly*15Hoa Chuối Chuối*200