Chuỗi Sự Kiện (13/3 – 16/3) - Mừng Thứ 6 Ngày 13
12-03-2020

Kho Báu Cung Đình Lưu Triệt & 2000 Vàng

-= Kho Báu Cung Đình Lưu Triệt & 2000 Vàng =-

Thời gian:
  • 13/3 - 16/3 | Áp dụng: S1 - S217.
Nạp mỗi ngày ít nhấtPhần thưởng    
Ngày thứ nhất nạp 80 VàngTúi 100 Vàng*1Sắc Phong Lệnh-Cao*5Hộp Đá Siêu*1Cửu Âm Chân Kinh*3Hồn Phách Lưu Triệt*5
Ngày thứ hai nạp 80 VàngTúi 100 Vàng*1Tinh Thần Nguyên*2Hộp Đá Siêu*2Cửu Âm Chân Kinh*3Hồn Phách Lưu Triệt*10
Ngày thứ ba nạp 80 VàngTúi 100 Vàng*1Hoa Hẹn Ước*1Hộp Đá Siêu*3Cửu Âm Chân Kinh*5Hồn Phách Lưu Triệt*10
Ngày thứ tư nạp 80 VàngTúi 100 Vàng*2Đá Luyện*2Hộp Đá Siêu*3Cửu Âm Chân Kinh*5Hồn Phách Lưu Triệt*15
Ngày thứ năm nạp 80 VàngTúi 100 Vàng*3Đá Luyện Cao*1Hộp Đá Siêu*3Cửu Âm Chân Kinh*7Hồn Phách Lưu Triệt*15
Ngày thứ sáu nạp 80 VàngTúi 100 Vàng*4Đá Thức Tỉnh*5Hộp Đá Siêu*3Cửu Âm Chân Kinh*7Hồn Phách Lưu Triệt*15
Ngày thứ bảy nạp 80 VàngTúi 100 Vàng*8Uy Hổ Kỳ*1Phi Phong Tím*1 (Sao Đêm)Sắc Phong Lệnh Cổ*1Hồn Phách Lưu Triệt*20