Chuỗi Sự Kiện (13/3 – 16/3) - Mừng Thứ 6 Ngày 13
12-03-2020

Du Xuân Dã Ngoại

-= Du Xuân Dã Ngoại =-

Thời gian:
  • 13/3 - 16/3 | Áp dụng: S1 - S217.
Nội dung:
  • 1. Hãy cùng bằng hữu dã ngoại nào, mỗi ngày đi 1 lần sẽ được nhận Quà Dã Ngoại.
  • 2. Nhấp "Du Xuân" để cùng chơi trò chơi, 1 lần tốn 1 [Du Xuân], nếu không có Du Xuân sẽ không thể tham gia trò chơi.
  • 3. Mỗi lượt 30 giây, nhấp phím trái và phải để điều khiển nhân vật né bom và nhận Quà Dã Ngoại, nếu bị nổ trúng sẽ choáng 1 giây, nhưng thời gian tiếp tục trừ.
  • 4. Quà Dã Ngoại nhận trong mini game mở nhận đạo cụ hữu dụng.
  • 5. Dùng "Du Xuân" nhanh, dùng sẽ tốn hết [Du Xuân] trên người, đồng thời mỗi lượt cố định nhận 5 Quà Dã Ngoại.
  • 6. Người chơi toàn server đạt mục tiêu, có thể nhấp vào quà để nhận quà thưởng đạt mốc, không nhận xem như bỏ, không phát bù.
  • 7. Quà Dã Ngoại thu thập được sẽ được xếp hạng, khi hoạt động kết thúc sẽ nhận được thưởng tương ứng qua thư.
  • 8. Nhấp "Dã Ngoại" để đi ăn cơm dã ngoại, mỗi ngày được Dã Ngoại 3 lần, mỗi lần được rút chọn 1 đạo cụ.
Quà BXH hứng giỏ quà
Thứ hạngPhần thưởng  
1Danh hiệu vĩnh viễn - Du Xuân Dã Ngoại, 、Uy Hổ Kỳ*3, Đá Luyện Cao*7, Quà Đồ Cam*2, Hoa Hẹn Ước*3  
2~3Danh hiệu vĩnh viễn - Du Xuân Dã Ngoại, Uy Hổ Kỳ*2, Đá Luyện Cao*3, Quà Đồ Cam*1, Hoa Hẹn Ước*2  
4~10Danh hiệu vĩnh viễn - Du Xuân Dã Ngoại, Uy Hổ kỳ*1, Đá Luyện*3, Quà Tiêu Tương*1, Hoa Hẹn Ước*1  

Tên Danh hiệuThuộc tính danh hiệuChú thích
Du Xuân Dã NgoạiTấn Công 5035 Phòng thủ 4970   Kỹ năng chủ động +11. Hiệu lực vĩnh viễn
2.Chỉ có thể trang bị cùng danh hiệu phu thê