Chuỗi Sự Kiện (13/3 – 16/3) - Mừng Thứ 6 Ngày 13
12-03-2020

Đổi Dưa Hấu

-= Đổi Dưa Hấu =-

Thời gian:
  • 13/3 - 16/3 | Áp dụng: S1 - S217.
Giới hạn lần đổiVật phẩm dùng để đổiVật phẩm nhận
Mỗi ngày 3 lầnDưa Hấu*50Vàng*799Đá Thức Tỉnh*1
5 lần trong suốt sự kiệnDưa hấu*40Vàng*1800Đá Hợp Tâm Thú Cưng*1
20 lần trong suốt sự kiệnDưa hấu*20Vàng*400Đá Thân Mật Thú Cưng*1
30 lần trong suốt sự kiệnDưa hấu*20Vàng*80Bùa tẩy Luyện Cao*1
2 lần trong suốt sự kiệnDưa Hấu*200Vàng*3999Thiên Thạch Cổ*1
200 Lần suốt sự kiệnDưa Hấu*2Vàng*4Tiền Bói*1
30 lần suốt sự kiệnDưa Hấu*10Vàng*66Quà Tiềm Năng*1
1 lần duy nhất mùa này (điều kiện VIP 5)Dưa Hấu*500Vàng*4290Phi Phong Cam*1 (Mộng Nguyệt Sương Hoa)
5 lần suốt sự kiện (điều kiện Vip 2 trở lên)Dưa Hấu*50Vàng*300Hoa Chuối Chuối*100
Mỗi ngày 40 lần Vàng *88Hạt giống dưa hấu *1
10 lần suốt sự kiện (điều kiện Vip 5 trở lên)Dưa Hấu*50Vàng*280Hoa Chuối Chuối*100
Mỗi ngày 30 lầnDưa hấu *5Vàng*19Bùa tạo mới tuyệt kỹ*1
Mỗi ngày 20 lầnDưa hấu *10Vàng*39Bùa tăng kỹ năng Cao*1
Mỗi ngày 10 lầnDưa hấu *10Vàng*288Sắc Phong Lệnh Thiên*1
Mỗi ngày 3 lầnDưa hấu *30Vàng*2199Hoa Hẹn Ước*1
Mỗi ngày 10 lầnDưa hấu *10Vàng*799Hoa Ngưu Lang Chức Nữ*1
Mỗi ngày 10 lầnDưa hấu *10Vàng*288Bách Luyện Cang*1
Mỗi ngày 10 lầnDưa hấu*3Vàng*29Tinh Đồ*1
Mỗi ngày 1 lầnDưa hấu *50Vàng *3999Đá Tăng ST 7*1
Mỗi ngày 1 lầnDưa hấu *50Vàng *3000Sắc Phong Lệnh Cổ*1
Mỗi ngày 1 lầnDưa hấu *30Vàng *1499Đá Tăng ST 6*1
Mỗi ngày 1 lầnDưa hấu *50Vàng *3999Đá Giảm ST Lv7*1
Mỗi ngày 3 lầnThiên Nhân Lệnh*10Vàng*699Đá Luyện*1
Mỗi ngày 1 lầnDưa hấu *30Vàng *1499Đá Giảm ST Lv6*1
Mỗi ngày 50 lầnDưa hấu *7Vàng *228Hồn phách Vệ Tử Phu *1
 Dưa hấu *10Vàng *228Hồn phách Doanh Chính *1
 Dưa hấu *7Vàng *228Hồn phách Lưu Triệt *1
Mỗi ngày 5 lầnDưa Hấu*10Vàng*859Tinh Thần Nguyên*1
Mỗi ngày 10 lầnDưa Hấu*10Vàng*99Mảnh Tâm Pháp Vàng*1
Mỗi ngày 15 lầnVàng*138Thiên Nhân Lệnh *3Hồn Phách Chân Cơ*1
 Dưa hấu *1Thiên Nhân Lệnh *1Hồn phách Thúy Kiều *1
 Dưa hấu *1Hồn phách Lan Lăng Vương *2Hồn phách Thúy Kiều *1
Mỗi ngày 3 lầnDưa hấu *5Vàng *108Đá Tiến Cấp Nhẫn Cao *1
Mỗi ngày 30 lầnDưa hấu *2Vàng *8EXP Đơn Siêu *1
 Dưa hấu *1Vàng *28Đỉnh Bạc Lớn *1
 Dưa hấu *3Vàng *38Cửu Âm Chân Kinh *1
 Dưa hấu *6Vàng *138Đá EXP Thời trang *1
 Dưa hấu *5Vàng *188Hồn phách Lữ Bố*1
 Dưa hấu *6Vàng *208Hồn phách Gia Cát Lượng *1
 Dưa hấu *6Vàng *208Hồn phách Lí Bạch *1
 Dưa hấu *6Vàng *208Hồn phách Võ Tắc Thiên *1
 Dưa hấu *7Vàng *228Hồn phách Đại Kiều *1
 Dưa hấu *7Vàng *228Hồn phách Tây Thi *1
 Dưa hấu *7Vàng *228Hồn phách Điêu Thuyền *1