Chuỗi Sự Kiện (13/3 – 16/3) - Mừng Thứ 6 Ngày 13
12-03-2020

BXH Vui Vẻ Cún ShiBa - Mừng Thứ 6 Ngày 13

-= BXH Vui Vẻ Cún ShiBa - Mừng Thứ 6 Ngày 13 =-

Thời gian:
  • 13/3 - 16/3 | Áp dụng: S1 - S217.
Hoa Chuối Chuối

Top BXH nhận hoaPhần thưởng   
Hạng 1Cún ShiBa*1Tinh Hoa Linh Thú*10Đá Cầu Vòng*1EXP Đơn Thú-Lớn*100
Hạng 2-3Hồn Cún ShiBa*20Tinh Hoa Linh Thú*5Đá Cầu Vòng*1EXP Đơn Thú-Lớn*60
Hạng 4-10Hồn Cún ShiBa*10Tinh Hoa Linh Thú*3Đá Ngũ Sắc*30EXP Đơn Thú-Lớn*40
Hạng 11-20Hồn Cún ShiBa*5Tinh Hoa Linh Thú*2Đá Ngũ Sắc*15EXP Đơn Thú-Lớn*20
Top BXH tặng hoaPhần thưởng   
Hạng 1Cún ShiBa*1Tinh Hoa Linh Thú*15Đá Cầu Vòng*2EXP Đơn Thú-Lớn*100
Hạng 2-3Hồn Cún ShiBa*20Tinh Hoa Linh Thú*7Đá Cầu Vòng*1EXP Đơn Thú-Lớn*60
Hạng 4-10Hồn Cún ShiBa*10Tinh Hoa Linh Thú*5Đá Ngũ Sắc*30EXP Đơn Thú-Lớn*40
Hạng 11-20Hồn Cún ShiBa*5Tinh Hoa Linh Thú*3Đá Ngũ Sắc*15EXP Đơn Thú-Lớn*20