Chuỗi Sự Kiện (13/3 – 16/3) - Mừng Thứ 6 Ngày 13
12-03-2020

Bay Nhảy

-= Bay Nhảy =-

Thời gian:
  • 13/3 - 16/3 | Áp dụng: S1 - S217.
Nhiệm vụ (không reset)
Kỳ ngộ 20 lầnĐĩnh Bạc Lớn*2Túi Ng.Liệu-Cao*5Vòng Sáng 2000*2
Câu Cá 200 lầnEXP Đơn Siêu*2Đĩnh Bạc Lớn*2Vòng Sáng 2000*2
Tặng hoa 10 lầnĐĩnh Bạc Lớn*2Dưỡng Tâm Đơn*5Vòng Sáng 2000*2
Khiêu chiến 5 lầnĐĩnh Bạc Lớn*2Dưỡng Tâm Đơn*10Vòng Sáng 2000*2
Tham gia Cây Tiền 20 lầnĐĩnh Bạc Lớn*2Dưỡng Tâm Đơn*10Vòng Sáng 2000*3
Tạo mới 1 truyện kýTúi Ng.Liệu-Cao*5Đá Giảm ST Lv4*1Vòng Sáng 2000*2