Mừng Tựu Trường
09-09-2019

Nạp tích lũy nhận Thời Trang 5 Sao

-= Nạp tích lũy nhận Thời Trang 5 Sao =-

Thời gian:
  • 10/9 - 12/9 Áp dụng: S1 -S206
Số Vàng Nạp tích lũyQuà
200Đá Linh Thú*3Hoa Sinh Nhật Vui Vẻ Liên Server*1Lưu Ly*2
388Đá Thức Tỉnh*2Chìa thần bí*10Đĩnh Bạc Lớn*200
800 (Ưu Đãi)Hộp Kiểu Tóc Hải Đường Hương XưaLưu Ly*5Đá Hợp Tâm Thú Cưng*1
1200Đá Đột Phá Trang Bị*20Đá Tăng ST5*1Lưu Ly*10
2000 (Ưu Đãi)Hộp Phụ Kiện Hải Đường Hương XưaUy Hổ Kỳ*1Đá Tinh Luyện*20
4000Tiền Bói*120Đá Đột Phá Trang bị*10Đá Nhanh Nhẹn lv6*1
6750Hộp Trang Sức Hải Đường Hương XưaĐá Đột Phá Trang Bị*20Đá Tinh Luyện*30
13500Hộp Đầu Sức Hải Đường Hương XưaĐá Chân Tiên*1Đá Tinh Luyện*40
20000Hộp Y Phục Hải Đường Hương XưaĐá Chân Tiên*2Đá EXP thời trang *150
30000Giày Tiêu Tương*1Đá Chân Tiên*3Đá Tinh Luyện Cao*30
40000 (Ưu Đãi)Uy Hổ Kỳ*2Đá Thức Tỉnh*15Quà Bộ Tinh Hán*1
50000Đá Nhanh Nhẹn lv7*1Đá Thức Tỉnh*20Đá Tẩy Luyện Cao*50