Khuyến mãi Hot – Sự kiện Chào Tháng 10
30-09-2019

Nạp tích lũy nhận Thẩm Thanh (mới)

Tổng hợp thông tin 

-= Nạp tích lũy nhận Thẩm Thanh (mới)  =-

Thời gian:
  • 1/10 - 3/10 Áp dụng: S1 - S207
  • Hoàng Long Ngọc, Hòa Thị Bích là 2 item dùng để cường hóa Hình, Hình được cường hóa càng cao, càng tăng sức mạnh toàn team
Số Vàng nạpQuà
200 (Ưu Đãi Hủy Diệt)Vàng*500Hoàng Long Ngọc*10Hạnh Phúc Đoàn Viên (liên server)*1
388 (Ưu Đãi Hủy Diệt)Vàng*500Đá Đột Phá Trang bị*10Xẻng Lạc Dương*10
800 (Ưu Đãi Hủy Diệt)Uy Hổ Kỳ*1Đá Đột Phá Trang bị*10Xẻng Lạc Dương*20
1200Đá Thức Tỉnh*5Đá Đột Phá Trang Bị*20Xẻng Lạc Dương*30
2000 (Ưu Đãi Hủy Diệt)Vàng*1000Đá Cầu Vồng*1 (tẩy tư chất pet đỏ 100%)Đá Tinh Luyện*20
4000 (Ưu Đãi Hủy Diệt)Vàng*2000Khung Avatar Lá Thu*1Đá Tinh Luyện*25
6750Hồn Thẩm Thanh*10Thiết Ngoại Vẫn Thiết *4Quyển Luyện Đá (Song 1)*1
13500Hồn Thẩm Thanh*20Thiết Ngoại Vẫn Thiết *6Lam Điền Ngọc*10
20000 (ưu đãi )Hồn Thẩm Thanh*100Thiết Ngoại Vẫn Thiết *8Đá Tinh Luyện*70
30000Giày Thiên Toàn*1Thiết Ngoại Vẫn Thiết *12Đá Tinh Luyện Cao*30
40000Quà Bộ Dao Quang*1Đá Tẩy Luyện Cao*30Đá Tinh Luyện*150
50000Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1Đá Tẩy Luyện Cao*50Đá Tinh Luyện*200