Chuỗi Sự Kiện (4/10 – 7/10 )
06-10-2019

Nạp tích lũy nhận Phi Phong Đỏ

-= Nạp tích lũy nhận Phi Phong Đỏ  =-

Thời gian:
  • 4/10 - 6/10 Áp dụng: S1 - S207
Số Vàng nạpQuà
200Đá Đột Phá Trang bị*5Hẹn Ước*1Đá Thức Tỉnh*1
388Vàng*300Tinh Thần Nguyên*3Hộp Sách KN Cao*1
800 (ưu đãi)Uy Hổ Kỳ*1Ngọc Thú Cưng*1 (tẩy skill pet)Đĩnh Bạc Lớn*600
1200Đá Nhanh Nhẹn Lv6*1Đá Tinh Luyện*15Quà Tiềm Năng*5
2000 (Hiếm)Long Văn Bích*3Hòa Thị Bích*10Đá Cầu Vồng*1 (tẩy tư chất pet đỏ 100%)
4000 (ưu đãi)Đá Tinh Luyện*20Tinh Hoa Linh Thú*5Quyển Luyện Đá (Song 1)*1
6750Long Văn Bích*5Thiết Ngoại Vẫn Thiết *4Lam Điền Ngọc*10
13500Khóa Thuộc Tính*30Thiết Ngoại Vẫn Thiết *6Quyển Luyện Đá (Song 2)*1
20000 (ưu đãi)Đá Tinh Luyện*70Thiết Ngoại Vẫn Thiết *8Quà Tiêu Tương*1
30000Phi Phong Đỏ*1 (Túy Mộng Thương Lan)Thiết Ngoại Vẫn Thiết *12Hình Ngoại Thất Vàng*5
40000Khóa Thuộc Tính*70Quà Bộ Tinh Hán*1Đá Tẩy Luyện Cao*30
50000Hộp Tinh Phách lv7*3Quà Tiềm Năng*100Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1