Chuỗi Sự Kiện (5/11-7/11)
04-11-2019

Nạp tích lũy

-= Nạp tích lũy =-

Thời gian:
  • 05/11 - 07/11 Áp dụng: S1 - S208
  • Quyển Luyện Đá (Song 1): dùng để chế tạo đá song tính (công bạo kích hoặc thủ kháng)
  • Hoàng Long Ngọc, Hòa Thị Bích là 2 item dùng để cường hóa Hình, Hình được cường hóa càng cao, càng tăng sức mạnh toàn team.
Số Vàng nạpQuà
200Hoa Mưa Xuân*20Hoàng Long Ngọc*10Đá Thức Tỉnh*1
388Hoàng Long Ngọc*15Tinh Thần Nguyên*3Hộp Sách KN Cao*1
800 (ưu đãi)Hoa Mưa Xuân*50Ngọc Thú Cưng*1 (tẩy skill pet)Đá Hợp Tâm Thú Cưng*1
1200Đá Thức Tỉnh*5Đá Tăng ST5*1Quà Tiềm Năng*5
2000 (Hiếm)Hoa Mưa Xuân*150Uy Hổ Kỳ*1Đá Cầu Vồng*1 (tẩy tư chất pet đỏ 100%)
4000 (ưu đãi)Đá Nhanh Nhẹn lv6*1Hòa Thị Bích*10Quyển Luyện Đá (Song 1)*1
6750Hồn Đỗ Lệ Nương*10Thiết Ngoại Vẫn Thiết *4Đá Linh Thú*20
13500Hồn Đỗ Lệ Nương*20Thiết Ngoại Vẫn Thiết *6Đá Nhanh Nhẹn Lv6 *1
20000 (ưu đãi)Hồn Đỗ Lệ Nương*100Thiết Ngoại Vẫn Thiết *8Quà Tiêu Tương*1
30000Tinh Hoa Linh Thú*15Thiết Ngoại Vẫn Thiết *12Hình Ngoại Thất Vàng*5
40000Đá Luyện Cao*5Quà Bộ Tinh Hán*1Đá Nhanh Nhẹn Lv7*1
50000Hộp Tinh Phách lv7*3Quà Tiềm Năng*100Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1