Chuỗi Sự Kiện (30/8 – 02/09)
29-08-2019

Nạp tích lũy Mừng Quốc Khánh

-= Nạp tích lũy Mừng Quốc Khánh =-

Thời gian:
  • 30/08 - 01/09 Áp dụng: S1 -S205
  • Lưu Ly dùng để tham gia sự kiện Cửa hàng thần bí
Số Vàng nạpQuà
200 (Ưu đãi Mừng Lễ)Vàng*200Hoa Liên Server Hẹn Ước*1Tinh Thần Nguyên*2
388 (Ưu đãi Mừng Lễ)Khung Chat Biển Hồng*1Lưu Ly*5Đá Thức Tỉnh*2
800Vàng*600Lưu Ly*7Đá Tinh Luyện*10
1200Khóa Thuộc Tính*15Lưu Ly*10Đá Tinh Luyện*15
2000Đá Linh Thú*20Lưu Ly*20Đá Thức Tỉnh*3
4000Quyển Luyện Đá (Song 1)*1Đá Tinh Luyện*20Đá Thức Tỉnh*5
6750Uy Hổ Kỳ*1Thiên Ngoại Vẫn Thiết *4Khóa Thuộc Tính*30
13500Hồn Nhiếp Tiểu Thiện*10Thiên Ngoại Vẫn Thiết *6Đá Nhanh Nhẹn Lv6 *1
20000Hồn Nhiếp Tiểu Thiện*20Thiên Ngoại Vẫn Thiết *8Quà Tiêu Tương*1
30000Hồn Nhiếp Tiểu Thiện*30Thiên Ngoại Vẫn Thiết *12Quà Bộ Tiêu Tương*1
40000Hồn Nhiếp Tiểu Thiện*150Uy Hổ Kỳ*2Đá Tẩy Luyện Cao*30
50000Đá Tinh Luyện Cao*70Giày Tinh Hán*1Đá Tẩy Luyện Cao*50