Chuỗi Sự Kiện (26/5 - 28/5)
25-05-2020

Phúc Lợi Thẻ Tuần (nạp 200k nhận 4200 Vàng & quà cực hot)

-= Phúc Lợi Thẻ Tuần (nạp 200k nhận 4200 Vàng & quà cực hot) =-

Thời gian:
  • 26/5 - 28/5 | S1 -S221.
Số vàng nạpPhần thưởng
80 (nhận tổng 280 Vàng)Vàng*40Đá Tăng ST3*1Quà Tiềm Năng*5Đá Đột Phá Trang Bị*3Lưu Ly*1
800 (nhận tổng 4200 Vàng)Vàng*600Ngọc Bội Tuyến*5Chu Sa Thấp*5Đá Tinh Luyện*3Gổ Đàn Lệnh*1