Chuỗi Sự Kiện (22/5 - 25/5)
21-05-2020

Nạp Tích Lũy

-= Nạp Tích Lũy =-

Thời gian:
  • 22/5 - 25/5 | S1 -S221.
Tim Đỏ dùng để đổi vât phẩm cực hiếm
Số Vàng nạpQuà
80Tinh Thần Nguyên*2Thiên Hương Lệnh*1Gỗ Đàn Lệnh*1
200Tim Đỏ*1Thiên Hương Lệnh*1Hoa Oanh Ca Yến Vũ*10
388Tim Đỏ*1Khung Chat Hoàng Thượng Mèo*1Thuốc Kỹ Năng*3
800 (ưu đãi)Tim Đỏ*1Đá Hợp Tâm Thú Cưng*5Hoa Oanh Ca Yến Vũ*30
1200Tim Đỏ*1Ngọc Hồn*10Thuốc Kỹ Năng*5
2000 (Hiếm)Tim Đỏ*1Tim Lung Linh*1Hoa Oanh Ca Yến Vũ*50
4000 (ưu đãi)Tim Đỏ*5Ngọc Hồn*20Hoa Oanh Ca Yến Vũ*70
6750Tim Đỏ*5Tim Lung Linh*1Hoa Oanh Ca Yến Vũ*100
13500Tim Đỏ*15Ngọc Hồn*30Thuốc Kỹ Năng*10
20000 (ưu đãi)Tim Đỏ*20Đá Huyền Cơ*100Thuốc Kỹ Năng*20
30000Tim Đỏ*25Ngọc Hồn*50Hoa Oanh Ca Yến Vũ*500
40000Tim Đỏ*25Hộp Quà Đồ Đỏ*1Đá Huyền Cơ*100
50000Tim Đỏ*25Ngọc Hồn*200Đá Huyền Cơ*100