Chuỗi Sự Kiện (11/10 – 14/10)
10-10-2019

Nạp tích lũy nhận Thời Trang 5 Sao

-= Nạp tích lũy nhận Thời Trang 5 Sao =-

Thời gian:
  • 11/10 - 14/10 Áp dụng: S1 - S207
Số Vàng Nạp tích lũyQuà
200Đá Linh Thú*3Hoa Sinh Nhật Vui Vẻ Liên Server*1Chìa Khóa Tử Kim*10
388Đá Thức Tỉnh*2Chìa thần bí*10Đĩnh Bạc Lớn*200
800 (Ưu Đãi)Hộp Kiểu Tóc Hương Cỏ MayChìa Khóa Tử Kim*15Đá Hợp Tâm Thú Cưng*1
1200Đá Đột Phá Trang Bị*20Chìa Khóa Tử Kim*20Đá Tăng ST5*1
2000 (Ưu Đãi)Hộp Phụ Kiện Hương Cỏ MayUy Hổ Kỳ*1Đá Tinh Luyện*20
4000Đá Nhanh Nhẹn lv6*1Đá Đột Phá Trang bị*10Đá Tinh Luyện*25
6750Hộp Trang Sức Hương Cỏ MayĐá Đột Phá Trang Bị*20Đá Tinh Luyện*30
13500Hộp Đầu Sức Hương Cỏ MayĐá Chân Tiên*1Đá Tinh Luyện*40
20000Hộp Y Phục Hương Cỏ MayĐá Chân Tiên*2Đá EXP thời trang *150
30000Giày Tiêu Tương*1Đá Chân Tiên*3Đá Tinh Luyện Cao*30
40000 (Ưu Đãi)Uy Hổ Kỳ*2Đá Thức Tỉnh*15Quà Bộ Tinh Hán*1
50000Đá Nhanh Nhẹn lv7*1Đá Thức Tỉnh*20Đá Tẩy Luyện Cao*50