Chuỗi Sự Kiện (03/09 – 05/09)
02-09-2019

Nạp tích lũy Nhận Hoắc Quyết & Khung Chat Tùng Xanh

-= Nạp tích lũy Nhận Hoắc Quyết & Khung Chat Tùng Xanh =-

Thời gian:
  • 30/08 - 01/09 Áp dụng: S1 -S205
  • Song Hỷ, Thảm Long Phụng là nội thất hiếm, chỉ ra một lần duy nhất
  • Long Văn Bích là vật phẩm hiếm dùng để nâng cấp Hình
Số Vàng nạpQuà
388 (Ưu Đãi Hủy Diệt)Chìa Thần Bí*50Đá EXP Thời Trang*10Đá Thức Tỉnh*2
800 (Ưu Đãi 1 lần duy nhất)Đá Hợp Tâm Thú Cưng*2Đá Tinh Luyện*10Song Hỷ (Nội Thất Cưới Gia Viên)
1200Đá Hợp Tâm Thú Cưng*3Đá Tinh Luyện*15Đá Thức Tỉnh*3
2000 (Ưu Đãi 1 lần duy nhất)Thảm Long Phụng*1Quà Tiềm Năng*10Đá Tẩy Luyện Thấp*10
4000Đá Tinh Luyện*20Đá Nhanh Nhẹn lv6*1Quyển Luyện Đá (Song 1)*1
6750 (Ưu Đải Hủy Diệt)Uy Hổ Kỳ*1Thiết Ngoại Vẫn Thiết *4Quà Bộ Tiêu Tương*1
13500Hồn Hoắc Quyết*10Thiết Ngoại Vẫn Thiết *6Quyển Luyện Đá (Song 2)*1
20000Hồn Hoắc Quyết*20Thiết Ngoại Vẫn Thiết *8Đá Luyện Cao*5
30000Hồn Hoắc Quyết*30Thiết Ngoại Vẫn Thiết *12Quà Bộ Tiêu Tương*1
40000Hồn Hoắc Quyết*150Uy Hổ Kỳ*2Đá Tinh Luyện*150
50000Hồn Hoắc Quyết*250Đá Tinh Luyện*200Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1