MỪNG LỄ 8/3 - KHUYẾN MÃI KHỦNG (6/3 – 9/3)
05-03-2020

Nạp tích lũy Nhận Hoắc Quyết - Mừng 8/3

-= Nạp tích lũy Nhận Hoắc Quyết - Mừng 8/3 =-

Thời gian:
  • 06/03 - 09/03 | Áp dụng: S1 -S217.
Long Văn Bích là vật phẩm hiếm dùng để nâng cấp Hình
Số Vàng nạpQuà
80Khung Chat Mây Trời Trong XanhTinh Thần Nguyên*1Hoa Hồ Điệp Tiên Tử*10
388Đá Hợp Tâm Thú Cưng*2Đá Thức Tỉnh*2Hoa Hồ Điệp Tiên Tử*20
800Đá Đột Phá Trang Bị*20Đá Thức Tỉnh*2Hoa Hồ Điệp Tiên Tử*30
1200Đá Hợp Tâm Thú Cưng*3Đá Tinh Luyện*15Hoa Hồ Điệp Tiên Tử*40
2000Hồn Hoắc Quyết*3Đá Tinh Luyện*15Hoa Hồ Điệp Tiên Tử*50
4000Hồn Hoắc Quyết*5Quyển Luyện Đá (Song 1)*1Hoa Hồ Điệp Tiên Tử*70
6750Hồn Hoắc Quyết*5Thiết Ngoại Vẫn Thiết *4Hoa Hồ Điệp Tiên Tử*100
13500Hồn Hoắc Quyết*12Thiết Ngoại Vẫn Thiết *6Hoa Hồ Điệp Tiên Tử*150
20000Hồn Hoắc Quyết*15Thiết Ngoại Vẫn Thiết *8Hoa Hồ Điệp Tiên Tử*200
30000Hồn Hoắc Quyết*20Thiết Ngoại Vẫn Thiết *12Hoa Hồ Điệp Tiên Tử*300
40000Hồn Hoắc Quyết*100Giày Thiên Toàn*1Đá Tinh Luyện*150
50000Giày Dao Quang*1Đá Huyền Cơ*100Đá Tinh Luyện*200