Chuỗi Sự Kiện (4/1 – 6/2)
03-02-2020

Nạp tích lũy nhận Hoa Mộc Lan & Giày Dao Quang

-= Nạp tích lũy nhận Hoa Mộc Lan & Giày Dao Quang =-

Thời gian:
  • 4/2 - 6/2 | Áp dụng: S1 -S214.
Hoàng Long Ngọc, Hòa Thị Bích là 2 item dùng để cường hóa Hình, Hình được cường hóa càng cao, càng tăng sức mạnh toàn team.
Số Vàng nạpQuà
200 (Ưu Đãi Hủy Diệt)Vàng*500Hoàng Long Ngọc*10Hạnh Phúc Đoàn Viên (liên server)*1
388 (Ưu Đãi Hủy Diệt)Vàng*500Đá Đột Phá Trang bị*10Sắc Phong Lệnh Cổ*3
800 (Ưu Đãi Hủy Diệt)Uy Hổ Kỳ*1Bối Cảnh Bích Thanh Hà*1Đá Hợp Tâm Thú Cưng*5
1200Đá Thức Tỉnh*5Đá Đột Phá Trang Bị*20Xẻng Lạc Dương*30
2000 (Ưu Đãi Hủy Diệt)Hoa Mai*100Đá Cầu Vồng*1 (tẩy tư chất pet đỏ 100%)Xẻng Lạc Dương*40
4000 (Ưu Đãi Hủy Diệt)Hoa Mai*150Quà Tiêu Tương*1Xẻng Lạc Dương*50
6750Ngọc Bội Tuyến*40Thiết Ngoại Vẫn Thiết *4Quà Ngọc Bội Tím*1
13500Hồn Phan An*20Thiết Ngoại Vẫn Thiết *6Hoa Mai*200
20000 (ưu đãi )Hồn Phan An*130Thiết Ngoại Vẫn Thiết *8Xẻng Lạc Dương*100
30000Giày Thiên Toàn*1Thiết Ngoại Vẫn Thiết *12Xẻng Lạc Dương*200
40000Ngọc Bội Tuyến*250Đá Tẩy Luyện Cao*30Đá Tinh Luyện*150
50000Giày Dao Quang*1Đá Tẩy Luyện Cao*50Hoa Mai*300
60000Đá Huyền Cơ*200Đá Tẩy Luyện Cao*80Đá Tinh Luyện*300