Chuỗi Sự Kiện (31/7 - 03/8)
30-07-2020

Nạp tích lũy Nhận Thời Trang Thi Sĩ Thơ Ca

-= Nạp tích lũy Nhận Thời Trang Thi Sĩ Thơ Ca =-

Thời gian:
  • 31/7 - 03/8 | S1-S225
  • Có POSM
Long Văn Bích là vật phẩm hiếm dùng để nâng cấp Hình

Số Vàng Nạp tích lũyQuà
200Nguyệt Hoa Tán*1Thiên Hương Lệnh*1Danh Vọng Lệnh Siêu*2
388Danh Hiệu Ngồi Xuống Uống Trà*1Nguyệt Hoa Tán*1Danh Vọng Lệnh Siêu*3
800 (Ưu Đãi)Kiểu Tóc Ngọc Liên Tiên Tử*1Đá Chân Tiên*1Kim Cang Bồ Đề*1
1200Mảnh Tâm Pháp Vàng*20Nguyệt Hoa Tán*2Kim Cang Bồ Đề*1
2000 (Ưu Đãi)Kiểu P.kiện Ngọc Liên Tiên Tử*1Đá Thức Tỉnh*3Tim Linh Lung*1
4000Đá Thiên Thạch Cổ*2Đá Nguyên Hồn*1Kim Cang Bồ Đề*2
6750Kiểu Trang Sức Ngọc Liên Tiên Tử*1Nguyệt Hoa Tán*4Thiên Ngoại Vẫn Thiết *4
13500Kiểu Đầu Sức Ngọc Liên Tiên Tử*1Thông Thiên Hoàn*2Thiên Ngoại Vẫn Thiết *6
20000Kiểu Y Phục Ngọc Liên Tiên Tử*1Đá EXP Thời Trang*400Thiên Ngoại Vẫn Thiết *8
30000Nguyệt Hoa Tán*20Thông Thiên Hoàn*5Thiên Ngoại Vẫn Thiết *12
40000 (Ưu Đãi)Quà Ngọc Bội Cam*1Đá Nhanh Nhẹn lv7*1Thuốc Kỹ Năng*50
50000Nguyệt Hoa Tán*40Đá Chân Tiên*9Đá Tẩy Luyện Cao*50
60000Đá Huyền Cơ*200Đá Tẩy Luyện Cao*80Tim Linh Lung*15