Chuỗi Sự Kiện (3/3 – 5/3)
02-03-2020

Nạp tích lũy nhận Thời Trang 5 Sao - Hoa Xuân Khoe Sắc

-= Nạp tích lũy nhận Thời Trang 5 Sao - Hoa Xuân Khoe Sắc =-

Thời gian:
  • 03/03 - 05/03 | Áp dụng: S1 -S217.
Nạp 100k tặng 1000 Vàng
Số Vàng Nạp tích lũyQuà
200Vàng*500Hoa Sinh Nhật Vui Vẻ Liên Server*1Ngọc Hồn*2
388Vàng*500Đá Thức Tỉnh*2Ngọc Hồn*3
800 (Ưu Đãi)Hộp Kiểu Tóc Hoa Xuân Khoe SắcĐá Hợp Tâm Thú Cưng*3Ngọc Hồn*5
1200Đá Tăng ST5*1Đá Thức Tỉnh*5Ngọc Hồn*7
2000 (Ưu Đãi)Hộp Phụ Kiện Hoa Xuân Khoe SắcUy Hổ Kỳ*1Ngọc Hồn*10
4000Ngọc Bội Tuyến*40Đá Tinh Luyện*25Ngọc Hồn*15
6750Hộp Trang Sức Hoa Xuân Khoe SắcĐá Luyện Cao*5Ngọc Hồn*20
13500Hộp Đầu Sức Hoa Xuân Khoe SắcĐá Chân Tiên*1Đá EXP thời trang *100
20000Hộp Y Phục Hoa Xuân Khoe SắcĐá Chân Tiên*2Đá Huyền Cơ*100
30000Ngọc Bội Tuyến*80Đá Chân Tiên*3Đá Tinh Luyện*60
40000 (Ưu Đãi)Quà Bộ Dao Quang*1Đá Thức Tỉnh*15Uy Hổ Kỳ*2
50000Đá Huyền Cơ*100Đá Thức Tỉnh*20Đá Tẩy Luyện Cao*50