Chuỗi Sự Kiện (28/7 - 30/7)
27-07-2020

Nạp tích lũy Nhận Bánh Ú - Đổi Phi Phong Đỏ "Lạc Vũ Phân Tân"

-= Nạp tích lũy Nhận Bánh Ú - Đổi Phi Phong Đỏ "Lạc Vũ Phân Tân" =-

Thời gian:
  • 28/7 - 30/7 | S1 -S225.
Long Văn Bích là vật phẩm hiếm dùng để nâng cấp Hình
Số Vàng nạpQuà
80Thiên Hương Lệnh*1Quà Tiềm Năng*1Đá Huyền Cơ*2
388Thiên Hương Lệnh*1Quà Tiềm Năng*3Đá Huyền Cơ*3
800Đá Luyện Hóa*1Khung Chat Ánh Sao Lấp Lánh*1Kim Cang Bồ Đề*1
1200Thiên Hương Lệnh*3Đá Thức Tỉnh*5Lưu Vân Phách*5
2000Bánh Ú*3Quà Tiềm Năng*5Giao Lệ*2
4000Bánh Ú*5Bách Thú Họa Quyển*10Lưu Vân Phách*10
6750Bánh Ú*5Thiên Ngoại Vẫn Thiết *4Tim Linh Lung*1
13500Bánh Ú*12Thiên Ngoại Vẫn Thiết *6Kim Cang Bồ Đề*3
20000Bánh Ú*15Thiên Ngoại Vẫn Thiết *8Tim Linh Lung*3
30000Bánh Ú*20Giày Thiên Toàn*1Đá Nữ Oa*25
40000Bánh Ú*75Hồng Liên Thạch *3Lạc Thần Lệnh*2
50000Đá Huyền Cơ*100Giày Dao Quang*1Lạc Thần Lệnh*3
60000Đá Huyền Cơ*200Đá Tẩy Luyện Cao*80Tim Linh Lung*15