Chuỗi Sự Kiện (28/1 – 30/1)
27-01-2020

Nạp tích lũy nhận Thời Trang 5 Sao - Hoa Cỏ Mùa Xuân

-= Nạp tích lũy nhận Thời Trang 5 Sao - Hoa Cỏ Mùa Xuân =-

Thời gian:
  • 28/1 - 30/1 | Áp dụng: S1 -S214.
Nạp 100k tặng 1000 Vàng.
Số Vàng Nạp tích lũyQuà
200Vàng*500Hoa Sinh Nhật Vui Vẻ Liên Server*1Vé Trò Chơi*10
388Vàng*500Đá Thức Tỉnh*2Danh Hiệu Đáng Yêu*1
800 (Ưu Đãi)Hộp Kiểu Tóc Hoa Cỏ Mùa XuânĐá Hợp Tâm Thú Cưng*3Hoa Tình Đậm Sâu*30
1200Đá Tăng ST5*1Đá Thức Tỉnh*5Hoa Tình Đậm Sâu*50
2000 (Ưu Đãi)Hộp Phụ Kiện Hoa Cỏ Mùa XuânUy Hổ Kỳ*1Hoa Tình Đậm Sâu*100
4000Ngọc Bội Tuyến*40Đá Tinh Luyện*25Hoa Tình Đậm Sâu*150
6750Hộp Trang Sức Hoa Cỏ Mùa XuânĐá Luyện Cao*5Hoa Tình Đậm Sâu*200
13500Hộp Đầu Sức Hoa Cỏ Mùa XuânĐá Chân Tiên*1Đá EXP thời trang *100
20000Hộp Y Phục Hoa Cỏ Mùa XuânĐá Chân Tiên*2Đá Huyền Cơ*100
30000Ngọc Bội Tuyến*80Đá Chân Tiên*3Đá Tinh Luyện*60
40000 (Ưu Đãi)Quà Bộ Dao Quang*1Đá Thức Tỉnh*15Uy Hổ Kỳ*2
50000Quà Bộ Dao Quang*1Đá Thức Tỉnh*20Đá Tẩy Luyện Cao*50