Chuỗi Sự Kiện (27/3 – 30/3)
26-03-2020

Nạp tích lũy nhận Há Cảo & Giày Dao Quang

-= Nạp tích lũy nhận Há Cảo & Giày Dao Quang =

Thời gian:
  • 27/3 - 30/3 | Áp dụng: S1 -S218.
Hoàng Long Ngọc, Hòa Thị Bích là 2 item dùng để cường hóa Hình, Hình được cường hóa càng cao, càng tăng sức mạnh toàn team
Số Vàng nạpQuà
200Há Cảo*3Hoa Hồ Điệp Tiên Tử*10Hạnh Phúc Đoàn Viên (liên server)*1
388Há Cảo*7Hoa Hồ Điệp Tiên Tử*20Sắc Phong Lệnh Cổ*3
800Há Cảo*20Hoa Hồ Điệp Tiên Tử*30Bách Thú Họa Quyển*3
1200Há Cảo*30Hoa Hồ Điệp Tiên Tử*40Bách Thú Họa Quyển*5
2000Há Cảo*40Đá Cầu Vồng*1 (tẩy tư chất pet đỏ 100%)Bách Thú Họa Quyển*7
4000Há Cảo*70Đá Cầu Vồng*1 (tẩy tư chất pet đỏ 100%)Đá Thức Tỉnh*5
6750Há Cảo*80Quyển Luyện Đá (Song 1)*1Thiết Ngoại Vẫn Thiết *4
13500Há Cảo*100Đá Tinh Luyện*30Thiết Ngoại Vẫn Thiết *6
20000Há Cảo*100Đá Tinh Luyện*50Thiết Ngoại Vẫn Thiết *8
30000Há Cảo*100Giày Thiên Toàn*1Thiết Ngoại Vẫn Thiết *12
40000Há Cảo*100Quà Bộ Tinh Hán*1Thiết Ngoại Vẫn Thiết *15
50000Há Cảo*150Giày Dao Quang*1Thiết Ngoại Vẫn Thiết *15
60000Đá Huyền Cơ*200Đá Tẩy Luyện Cao*80Thiết Ngoại Vẫn Thiết *30