Chuỗi Sự Kiện (27/11 - 30/11)
26-11-2020

Nạp tích lũy nhận Dưa Lưới

-= Nạp tích lũy nhận Dưa Lưới =-

Thời gian:
  • 27/11 - 30/11 | S1-S231.
Số Vàng nạpQuà
80Đá Đột Phá Trang Bị*5Đá Thức Tỉnh*1Hồ Lô*3 (Hoàng Nhi)
388Đá Đột Phá Trang Bị*15Quà Tiềm Năng*5Đá Huyền Cơ*3
800Kim Đan Thú Cưng*1Uy Hổ Kỳ*1Linh Tê Tử*2
1200Đá Đột Phá Trang Bị*30Quà Tiềm Năng*10Dưa Lưới*1
2000Dưa Lưới*1Uy Hổ Kỳ*2Hồ Lô*10 (Hoàng Nhi)
4000Dưa Lưới*1Quà Tiềm Năng*20Linh Tê Tử*6
6750Dưa Lưới*2Cừu Ham Ăn*1Kim Cang Bồ Đề*1
13500Dưa Lưới*3Giày Thiên Toàn*1Kim Cang Bồ Đề*3
20000Dưa Lưới*3Định Phong Châu*2Tim Linh Lung*3
30000Đá Huyền Cơ*200Đá Huyền Bí*100Bạch Lộc - Yểm Thú*1
40000Dao Quang Ngoa*1Thông Thiên Hoàn*5Đá Điểm Hóa*3
50000Đá Huyền Cơ*400Đá Thiên Cơ*5Đá Điểm Hóa*5