Chuỗi Sự Kiện (21/1 – 23/1)
20-01-2020

Nạp tích lũy nhận Thời Trang 5 Sao - Mẫu Nghi Thiên Hạ

-= Nạp tích lũy nhận Thời Trang 5 Sao - Mẫu Nghi Thiên Hạ =-

Thời gian:
  • 21/1 - 23/1 | Áp dụng: S1 -S213.
Nạp 100k tặng 1000 Vàng
Số Vàng Nạp tích lũyQuà
200Vàng*500Hạnh Phúc Đoàn Viên*1Sắc Phong Lệnh Cổ*1
388Vàng*500Đá Thức Tỉnh*2Sắc Phong Lệnh Cổ*2
800 (Ưu Đãi)Hộp Kiểu Tóc Mẫu Nghi Thiên HạĐá Hợp Tâm Thú Cưng*3Ngọc Hồn*3
1200Đá Tăng ST5*1Đá Thức Tỉnh*5Ngọc Hồn*5
2000 (Ưu Đãi)Hộp Phụ Kiện Mẫu Nghi Thiên HạUy Hổ Kỳ*1Ngọc Hồn*10
4000Ngọc Bội Tuyến*40Đá Tinh Luyện*25Ngọc Hồn*15
6750Hộp Trang Sức Mẫu Nghi Thiên HạĐá Luyện Cao*5Ngọc Hồn*20
13500Hộp Đầu Sức Mẫu Nghi Thiên HạĐá Chân Tiên*1Đá EXP thời trang *100
20000Hộp Y Phục Mẫu Nghi Thiên HạĐá Chân Tiên*2Đá Huyền Cơ*100
30000Ngọc Bội Tuyến*80Đá Chân Tiên*3Đá EXP thời trang *200
40000 (Ưu Đãi)Quà Ngọc Bội Cam*1Đá Thức Tỉnh*15Ngọc Hồn*100
50000Đá Nhanh Nhẹn lv7*1Đá Thức Tỉnh*20Đá Tẩy Luyện Cao*50