Chuỗi Sự Kiện (18/12 - 21/12)
17-12-2020

Nạp tích lũy Mạn Mạn Yên Phỉ

-= Nạp tích lũy Mạn Mạn Yên Phỉ =-

Thời gian:
  • 18/12 - 21/12 | S1-S232.
Số Vàng Nạp tích lũyQuà
200Đá Tinh Luyện*5Đá EXP thời trang *5Đá Huyền Cơ*2
388Đá Tinh Luyện*5Bách Thú Họa Quyển*2Đá Huyền Cơ*3
800 (Ưu Đãi)Kiểu Tóc Mạn Mạn Yên Phỉ*1Đá EXP thời trang *15Kim Cang Bồ Đề*1
1200Đá Tăng ST5*1Bách Thú Họa Quyển*5Kim Cang Bồ Đề*1
2000 (Ưu Đãi)Kiểu P.kiện Mạn Mạn Yên Phỉ*1Đá EXP thời trang *20Tim Linh Lung*1
4000Ngọc Bội Tuyến*40Bách Thú Họa Quyển*10Kim Cang Bồ Đề*2
6750Kiểu Trang Sức Mạn Mạn Yên Phỉ*1Đá EXP thời trang *30Tim Linh Lung*1
13500Kiểu Đầu Sức Mạn Mạn Yên Phỉ*1Đá Chân Tiên*3Kim Cang Bồ Đề*3
20000Kiểu Y Phục Mạn Mạn Yên Phỉ*1Heo Béo*1Đá EXP thời trang *100
30000Đá Huyền Bí*200Lạc Vũ Tân Phân*1Đá Nữ Oa*25
40000 (Ưu Đãi)Dao Quang Ngoa*1Đá Nhanh Nhẹn lv8*1Đá EXP thời trang *200
50000Đá Huyền Cơ*400Đá Thiên Cơ*5Đá Tẩy Luyện Cao*50