Chuỗi Sự Kiện (17/1 – 20/1)
16-01-2020

Nạp tích lũy

-= Nạp tích lũy =-

Thời gian:
  • 17/1 - 19/1 | Áp dụng: S1 -S213.
Số Vàng nạpQuà
200Hoa Ngôi Sao Bay*1Chìa Thần Bí*10Đá Đột Phá Trang bị*5
388Khung Chat Cành Trúc Đong ĐưaVàng*300Đá Thức Tỉnh*2
800Hộp Sách KN Cao*1Uy Hổ Kỳ*1Đá Hợp Tâm Thú Cưng*2
1200Đá Nhanh Nhẹn Lv6*1Long Văn Bích*2Đá Đột Phá Trang Bị*20
2000Đá Cầu Vồng*1 (tẩy tư chất pet đỏ 100%)Long Văn Bích*3Đá Đột Phá Trang Bị*30
4000Quyển Luyện Đá (Song 1)*1Quà Thú Cưng*1Ngọc Bội Tuyến*40
6750Uy Hổ Kỳ*1Thiên Ngoại Vẫn Thiết *4Quà Ngọc Bội Tím*1
13500Hồn Đỗ Thập Nương*10Thiên Ngoại Vẫn Thiết *6Quyển Luyện Đá (Song 2)*1
20000Hồn Đỗ Thập Nương*20Thiên Ngoại Vẫn Thiết *8Quà Tiêu Tương*1
30000Hồn Đỗ Thập Nương*100Thiên Ngoại Vẫn Thiết *12Quà Bộ Tiêu Tương*1
40000Quà Bộ Tinh Hán*1Uy Hổ Kỳ*2Đá Nhanh Nhẹn Lv6 *2
50000Quà Bộ Tinh Hán*1Uy Hổ Kỳ*3Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1