Chuỗi Sự Kiện (15/12 - 17/12)
14-12-2020

Nạp tích lũy nhận Dưa Lưới

-= Nạp tích lũy nhận Dưa Lưới =-

Thời gian:
  • 15.12 - 17.12 | S1-S232.
Số Vàng nạpQuà
80Đá Đột Phá Trang Bị*5Đá Thức Tỉnh*1Hồ Lô*3 (Hoàng Nhi)
388Đá Đột Phá Trang Bị*15Quà Tiềm Năng*5Đá Huyền Cơ*3
800Kim Đan Thú Cưng*1Uy Hổ Kỳ*1Linh Tê Tử*2
1200Đá Đột Phá Trang Bị*30Quà Tiềm Năng*10Dưa Lưới*1
2000Dưa Lưới*1Uy Hổ Kỳ*2Hồ Lô*10 (Hoàng Nhi)
4000Dưa Lưới*1Tu Luyện Đơn*50Linh Tê Tử*6
6750Dưa Lưới*2Tu Luyện Đơn-Thượng*5Kim Cang Bồ Đề*1
13500Dưa Lưới*3Thú Cưỡi - Bạch LongKim Cang Bồ Đề*3
20000Dưa Lưới*3Định Phong Châu*2Tim Linh Lung*3
30000Đá Huyền Cơ*200Đá Huyền Bí*100Bạch Lộc - Yểm Thú*1
40000Dao Quang Ngoa*1Thông Thiên Hoàn*5Đá Điểm Hóa*3
50000Đá Huyền Cơ*400Đá Thiên Cơ*5Đá Điểm Hóa*5