Chuỗi Sự Kiện (14/1 – 16/1)
13-01-2020

Nạp tích lũy nhận Phi Phong Đỏ

-= Nạp tích lũy nhận Phi Phong Đỏ =-

Thời gian:
  • 14/1 - 16/1 | Áp dụng: S1 -S213.
Số Vàng nạp
Quà
200
Hẹn Ước*1
Đá Đột Phá Trang bị*5
Đá Thức Tỉnh*1
388
Vàng*300
Đá Đột Phá Trang bị*10
Trống*5
800 (ưu đãi)
Uy Hổ Kỳ*1
Đá Đột Phá Trang bị*10
Đĩnh Bạc Lớn*600
1200
Đá Nhanh Nhẹn Lv6*1
Đá Đột Phá Trang Bị*20
Đá Tinh Luyện*15
2000 (Hiếm)
Long Văn Bích*3
Hòa Thị Bích*10
Đá Cầu Vồng*1 (tẩy tư chất pet đỏ 100%)
4000 (ưu đãi)
Đá Tinh Luyện*20
Đá Nhanh Nhẹn lv6*1
Quyển Luyện Đá (Song 1)*1
6750
Ngọc Bội Tuyến*40
Thiết Ngoại Vẫn Thiết *4
Lam Điền Ngọc*10
13500
Ngọc Bội Tuyến*80
Thiết Ngoại Vẫn Thiết *6
Quyển Luyện Đá (Song 2)*1
20000 (ưu đãi)
Đá Huyền Cơ*100
Thiết Ngoại Vẫn Thiết *8
Đá Tinh Luyện*70
30000
Phi Phong Đỏ*1 (Túy Mộng Thương Lan)
Thiết Ngoại Vẫn Thiết *12
Đá Tinh Luyện*100
40000
Quà Bộ Tinh Hán*1
Đá Huyền Cơ*100
Đá Tẩy Luyện Cao*30
50000
Hộp Tinh Phách lv7*3
Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1
Đá Tẩy Luyện Cao*50