Chuỗi Sự Kiện (04/12 - 07/12)
03-12-2020

Nạp tích lũy Nhận Bắp Rang - Đổi Thời Trang Cam "Kinh Hoa Vân Nguyệt"

-= Nạp tích lũy Nhận Bắp Rang - Đổi Thời Trang Cam "Kinh Hoa Vân Nguyệt" =-

Thời gian:
  • 04/12 - 07/12 | S1-S231.
Long Văn Bích là vật phẩm hiếm dùng để nâng cấp Hình.
Số Vàng nạpQuà
80Thiên Hương Lệnh*1Thức Ăn - Thấp*5Đá Huyền Cơ*2
388Thiên Hương Lệnh*1Thức Ăn - Cao*1Đá Huyền Cơ*3
800Đá Luyện Hóa*1Kim Đan Thú Cưng*1Kim Cang Bồ Đề*1
1200Thiên Hương Lệnh*3Đá Thức Tỉnh*5EXP Đơn Siêu*50
2000Bắp Rang*1Quà Tiềm Năng*10Quà Đồ Cam*1
4000Bắp Rang*5Bách Thú Họa Quyển*10EXP Đơn Siêu*100
6750Bắp Rang*8Đá Huyền Cơ*30Kim Cang Bồ Đề*3
13500Bắp Rang*10Đá Huyền Cơ*50Quà Đồ Đỏ*1
20000Bắp Rang*15Đá Huyền Cơ*80Định Phong Châu*3
30000Bắp Rang*20Dao Quang Ngoa*1Đá Điểm Hóa*1
40000Bắp Rang*30Đá Huyền Bí*200Đá Huyền Cơ*300
50000Gấu Ngốc*1Đá Thiên Cơ*5Hộp Tinh Phách Lv8*2