Chuỗi Sự Kiện (04/08 - 06/08)
03-08-2020

Nạp tích lũy Thôi Oanh Oanh

-= Nạp tích lũy Thôi Oanh Oanh =-

Thời gian:
  • 04/08 - 06/8 | S1-S225
Long Văn Bích là vật phẩm hiếm dùng để nâng cấp Hình
Số Vàng nạpQuà
80Thiên Hương Lệnh*1Quà Tiềm Năng*1Đá Huyền Cơ*2
388Thiên Hương Lệnh*1Bách Thú Họa Quyển*2Đá Huyền Cơ*3
800Uy Hổ Kỳ*1Quà Tiềm Năng*3Kim Cang Bồ Đề*1
1200Mảnh Tâm Pháp Vàng*20Đá Thức Tỉnh*5Kim Cang Bồ Đề*1
2000Kim Đan Thú Cưng*2Quà Tiềm Năng*5Tim Linh Lung*1
4000Đá Nữ Oa*4Bách Thú Họa Quyển*10Kim Cang Bồ Đề*2
6750Hồn Thôi Oanh Oanh*5Ngọc Bội Tuyến*20Tim Linh Lung*3
13500Hồn Thôi Oanh Oanh*10Ngọc Bội Tuyến*40Kim Cang Bồ Đề*3
20000Hồn Thôi Oanh Oanh*25Ngọc Bội Tuyến*60Tim Linh Lung*5
30000Hồn Thôi Oanh Oanh*40Ngọc Bội Tuyến*100Thuốc Kỹ Năng*30
40000Hồn Thôi Oanh Oanh*150Ngọc Bội Tuyến*200Kim Cang Bồ Đề*5
50000Nguyệt Hoa Tán*40Đá Chân Tiên*9Đá Tẩy Luyện Cao*50
60000Đá Huyền Cơ*200Đá Tẩy Luyện Cao*80Tim Linh Lung*15