Chuỗi Sự Kiện (8/11-11/11)
07-11-2019

Nạp tích lũy nhận Thời Trang 5 Sao

-= Nạp tích lũy nhận Thời Trang 5 Sao =-

Thời gian:
  • Lúc 10:00 Ngày 08/11 - 07/11 Áp dụng: S1 - S208
  • Mừng update - nạp 100k tặng 1000 Vàng.

Số Vàng Nạp tích lũyQuà
200Vàng*500Hoa Sinh Nhật Vui Vẻ Liên Server*1Cửu Âm Chân Kinh*10
388Vàng*500Đá Thức Tỉnh*2Chìa tử kim*10
800 (Ưu Đãi)Hộp Kiểu Tóc Ánh Nắng Tươi ĐẹpĐá Hợp Tâm Thú Cưng*1Đá Đột Phá Trang Bị*20
1200Đá Tăng ST5*1Đá Thức Tỉnh*5Đá Đột Phá Trang Bị*20
2000 (Ưu Đãi)Hộp Phụ Kiện Ánh Nắng Tươi ĐẹpUy Hổ Kỳ*1Đá Tinh Luyện*20
4000Ngọc Bội Tuyến*40Đá Tinh Luyện*25Đá Nhanh Nhẹn lv6*1
6750Hộp Trang Sức Ánh Nắng Tươi ĐẹpĐá Luyện Cao*5Quà Ngọc Bội Tím*1
13500Hộp Đầu Sức Ánh Nắng Tươi ĐẹpĐá Chân Tiên*1Đá Tinh Luyện*40
20000Hộp Y Phục Ánh Nắng Tươi ĐẹpĐá Chân Tiên*2Đá EXP thời trang *150
30000Giày Tiêu Tương*1Đá Chân Tiên*3Ngọc Bội Tuyến*80
40000 (Ưu Đãi)Quà Ngọc Bội Vàng*1Đá Thức Tỉnh*15Uy Hổ Kỳ*2
50000Đá Nhanh Nhẹn lv7*1Đá Thức Tỉnh*20Đá Tẩy Luyện Cao*50