Chuỗi Sự Kiện (8/10 – 10/10)
07-10-2019

Nạp Tích Lũy

-= Nạp Tích Lũy  =-

Thời gian:
  • 8/10 - 10/10 Áp dụng: S1 - S207
Số Vàng nạpQuà
200Hoa Ngôi Sao Bay*1Chìa Thần Bí*10Đá Đột Phá Trang bị*5
388Đá EXP Thời Trang*10Vàng*300Đá Thức Tỉnh*2
800Hộp Sách KN Cao*1Uy Hổ Kỳ*1Đá Hợp Tâm Thú Cưng*2
1200Đá Nhanh Nhẹn Lv6*1Long Văn Bích*2Đĩnh Bạc Lớn*600
2000Đá Cầu Vồng*1 (tẩy tư chất pet đỏ 100%)Long Văn Bích*3Quà Tiềm Năng*10
4000Quyển Luyện Đá (Song 1)*1Quà Thú Cưng*1Đá Thức Tỉnh*5
6750Uy Hổ Kỳ*1Thiên Ngoại Vẫn Thiết *4Bùa Tăng Kỹ Năng-Cao *40
13500Hồn Đỗ Thập Nương*10Thiên Ngoại Vẫn Thiết *6Quyển Luyện Đá (Song 2)*1
20000Hồn Đỗ Thập Nương*20Thiên Ngoại Vẫn Thiết *8Quà Tiêu Tương*1
30000Hồn Đỗ Thập Nương*100Thiên Ngoại Vẫn Thiết *12Quà Bộ Tiêu Tương*1
40000Đá Luyện Cao*2Uy Hổ Kỳ*2Đá Nhanh Nhẹn Lv6 *2
50000Đá Luyện Cao*3Uy Hổ Kỳ*3Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1