Chuỗi Sự Kiện (4/1 – 6/2)
03-02-2020

Tiêu tích lũy

-= Tiêu tích lũy =-

Thời gian:
  • 4/2 - 6/2 | Áp dụng từ S1-S214.
Quyển Luyện Đá (Song 2): dùng để chế tạo đá song tính (chính xác bạo kích hoặc kháng bạo né). Long Văn Bích, Lam Điền Ngọc dùng để tăng cấp Hình Tùy Tùng (tăng sức mạnh toàn team).
Nội dungMốc Tiêu VàngPhần thưởng
Tiêu tích lũy đạt mốc Vàng quy định sẽ được nhận thưởng ko reset200Đỉnh Bạch Lớn*20Tinh Đồ*3Hoa Cúc Nở*5
400Hộp Đá Siêu*2Đá Đột Phá Trang bị*5Hoa Cúc Nở*10
800Hoa Mai*2Đá Đột Phá Trang bị*5Hoa Cúc Nở*20
1200Đá Thức Tỉnh*1Loan Báo Tin Vui*3Hoa Cúc Nở*30
3000Đá Tinh Luyện*5Hoa Mai*3Hoa Cúc Nở*50
5000 (hot)Lam Điền Ngọc*10Hoa Mai*5Hoa Cúc Nở*80
10000 (hot)Đá Thức Tỉnh*2Hoa Mai*10Hoa Cúc Nở*100
20000 (hot)Đá Thức Tỉnh*2Hoa Mai*20Hoa Cúc Nở*200
30000 (hot)Uy Hổ Kỳ*1Đá Tăng ST lv7*1Hoa Mai*30
40000 (hot)Quà Bộ Thiên Toàn*1Đá Thức Tỉnh*5Hoa Mai*80
60000 (hot)Đá Chân Tiên*1Thẻ Đổi Class Nhân Vật*1Hoa Mai*150
80000 (hot)Đá Chân Tiên*2Uy Hổ Kỳ*2Ngọc Bội Tuyến*50
100000Đá Linh Thú*30Đá Nhanh Nhẹn Lv7*1Quy Giáp*500
130000Đá Chân Tiên*3Tiền Bói*300Tinh Hoa Linh Thú*10
160000Đá Luyện cao*7Quy Giáp*300Đá Linh Thú*40
200000Đá Chân Tiên*6Quy Giáp*500Tinh Hoa Linh Thú*20