Chuỗi Sự Kiện (4/1 – 6/2)
03-02-2020

Nạp x2

-= Nạp x2 =-

Thời gian:
  • 4/2 - 6/2 | Áp dụng từ S1-S214.
Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngHoa Mai*2Xẻng Lạc Dương*1Hoàng Long Ngọc*1Hoa Cúc Nở*3
200200 VàngHoa Mai*4Xẻng Lạc Dương*1Hoàng Long Ngọc*2Hoa Cúc Nở*5
388400 VàngHoa Mai*8Xẻng Lạc Dương*2Hoàng Long Ngọc*2Hoa Cúc Nở*10
800800 VàngHoa Mai*16Xẻng Lạc Dương*4Hoàng Long Ngọc*4Hoa Cúc Nở*20
12001200 VàngHoa Mai*24Xẻng Lạc Dương*6Hoàng Long Ngọc*7Hoa Cúc Nở*50
20002000 VàngHoa Mai*40Xẻng Lạc Dương*10Hoàng Long Ngọc*12Hoa Cúc Nở*100
40004000 VàngHoa Mai*80Xẻng Lạc Dương*20Hoàng Long Ngọc*25Hoa Cúc Nở*150
67506750 VàngHoa Mai*135Xẻng Lạc Dương*35Hoàng Long Ngọc*35Hoa Cúc Nở*200