Chuỗi Sự Kiện (4/1 – 6/2)
03-02-2020

Nạp liên tiếp 3 ngày

-= Nạp liên tiếp 3 ngày =-

Thời gian:
  • 4/2 - 6/2 | Áp dụng: S1 - S214.
Nội dung:
  • Nạp đúng mốc nhận quà - nạp liên tiếp 3 ngày nhận quà càng hot
  • Mỗi lần có nhiều mốc nạp, người chơi có thể thoải mái lựa chọn mốc quà mong muốn
  • Muốn nhận quà cuối, phải nạp liên tiếp mới có thể nhận
NgàyQuà Nạp Đúng Mốc 80 vàng
1Ngọc Hồn*1Tinh Thần Nguyên*1Đĩnh Bạc Lớn*10
2Ngọc Hồn*1Tinh Thần Nguyên*2Đĩnh Bạc Lớn*20
3Ngọc Hồn*2Đá Thức Tỉnh*3Vàng*500

NgàyQuà Nạp Đúng Mốc 800 vàng
1Ngọc Hồn*3Đá Đột Phá Trang Bị*10Đá Tinh Luyện*10Hoa Cúc nở *50
2Ngọc Hồn*5Đá Đột Phá Trang Bị*15Đá Tinh Luyện*15Hoa Cúc nở *80
3Vàng*3000Quà Bộ Tiêu Tương*1Đá Tinh Luyện*25Đá Huyền Cơ*50
NgàyQuà Nạp Đúng Mốc 2000 vàng
1Ngọc Hồn*10Ngọc Bội Tuyến*15Đá Tinh Luyện*15Hoa Cúc nở *150
2Ngọc Hồn*20Ngọc Bội Tuyến*25Đá Tinh Luyện*25Hoa Cúc nở *250
3Quà Ngọc Bội Tím*1Ngọc Bội Tuyến*40Đá Tinh Luyện*40Đá Huyền Cơ*100