Chuỗi Sự Kiện (4/1 – 6/2)
03-02-2020

Đổi vật phẩm trang bị vàng & Thời trang Linh Hồn Sư, Thủy Hỏa Thần

-= Đổi vật phẩm trang bị vàng & Thời trang Linh Hồn Sư, Thủy Hỏa Thần =-

Thời gian:
  • 4/2 - 6/2 | Áp dụng: S1 - S214.
Số lần đổi mỗi ngàyVật Phẩm dùng để đổiVật Phẩm NhậnGiới hạn VIP
1Vàng*555Lương Nhân Lệnh *21*Bản Mão Cửu HợpVIP 0
Vàng*555Lương Nhân Lệnh *21*Bản Áo Cửu HợpVIP 0
Vàng*555Lương Nhân Lệnh *21*Bản Dây Cửu HợpVIP 0
Vàng*555Lương Nhân Lệnh *21*Bản Ngọc Cửu HợpVIP 0
Vàng*555Lương Nhân Lệnh *21*Bản Giày Cửu HợpVIP 0
Vàng*555Lương Nhân Lệnh *21*Bản Mão Tiêu DaoVIP 0
Vàng*555Lương Nhân Lệnh *21*Bản Áo Tiêu DaoVIP 0
Vàng*555Lương Nhân Lệnh *21*Bản Dây Tiêu DaoVIP 0
Vàng*555Lương Nhân Lệnh *21*Bản Ngọc Tiêu DaoVIP 0
Vàng*555Lương Nhân Lệnh *21*Bản Giày Tiêu DaoVIP 0
120Vàng*25Bạc*9991*Đá Hoa QuangVIP 0
Vàng*25Bạc*9991*Đá Vẫn QuangVIP 0
40Vàng*50Bạc*9991*Thiên Tằm TiVIP 0
Vàng*50Bạc*9991*Kim Tơ MộcVIP 0
20Vàng*36Bạc*9992* EXP Đơn SiêuVIP 0
Vàng*66Bạc*9991* Quà Đơn DượcVIP 0
Vàng*68Bạc*9991* Cửu Âm Chân KinhVIP 0
Vàng*366Bạc*99910* Túi EXP Tài nghệVIP 0
5Vàng*200Hộp Mảnh Thần*3Vip 1
5Vàng*200Tinh Thần Nguyên*1Vip 1
20Vàng*100Quà Tiềm Năng*1Vip 0
5Vàng*1Quà Tiềm Năng*2Vip 10
10Vàng*500Đá Thân Mật Thú Cưng*1Vip 0
10Vàng*1000Bùa Tẩy Luyện Cao*10Vip 0
5Vàng*2000Đá Hợp Tâm Thú Cưng*1Vip 0
20Vàng*188Tinh Phách Nhanh lv4*1VIP 0
10 (khuyến mãi)Vàng*999Đặc Tính Tăng Hoàn Cao*1Vip 0
20Vàng*180Đá EXP Thời Trang*1Vip 0
6 (ưu đãi)Vàng*2999Đá Chân Tiên*1Vip 0
100 lần/suốt sự kiệnVàng*120Đá Tẩy Luyện Cao*1VIP 0 Trở lên
100 lần/suốt sự kiệnVàng*60Đá Tinh Luyện*1VIP 0 Trở lên
30 lần/suốt sự kiệnVàng*120Đá Tinh Luyện Cao*1Vip 4 trở lên
1 lần/suốt sự kiệnVàng*4200Quà Bộ Tiêu Tương*1Vip 4 trở lên
1 lần/suốt sự kiệnVàng*4200Quà Bộ Thiên Toàn*1Vip 4 trở lên
1 lần/suốt sự kiệnVàng*300Uy Hổ Kỳ*1Vip 13 trở lên
10 lần suốt sự kiệnNgọc Quả Lệnh*1200 VàngVip 0