Chuỗi Sự Kiện (4/1 – 6/2)
03-02-2020

BXH Vui Vẻ Đỗ Lệ Nương & 360mobi-Triển Chiêu

-= BXH Vui Vẻ Đỗ Lệ Nương & 360mobi-Triển Chiêu =-

Thời gian:
  • 10h ngày 4/2 - 6/2 | Áp dụng S1 - S214.
  • 1h ngày 7/2 trao quà.
Hoa Cúc Nở.
Top BXH nhận hoaPhần thưởng
Hạng 1Hồn Phách Đỗ Lệ Nương*200Uy Hổ Kỳ*1Quà Tiêu Tương*1Hoa Mai*200
Hạng 2-3Hồn Phách Đỗ Lệ Nương*25Tinh Thần Nguyên*7Túi Tăng Kỹ Năng*20Hoa Mai*150
Hạng 4-10Hồn 360mobi-Triển Chiêu*50Tinh Thần Nguyên*5Túi Tăng Kỹ Năng*15Hoa Mai*100
Hạng 11-20Hồn 360mobi-Triển Chiêu*25Tinh Thần Nguyên*3Túi Tăng Kỹ Năng*7Hoa Mai*50
Top BXH tặng hoaPhần thưởng
Hạng 1Hồn Phách Đỗ Lệ Nương*200Uy Hổ Kỳ*1Quà Tiêu Tương*2Hoa Mai*200
Hạng 2-3Hồn Phách Đỗ Lệ Nương*25Tinh Thần Nguyên*7Túi Tăng Kỹ Năng*20Hoa Mai*150
Hạng 4-10Hồn 360mobi-Triển Chiêu *50Tinh Thần Nguyên*5Túi Tăng Kỹ Năng*15Hoa Mai*100
Hạng 11-20Hồn 360mobi-Triển Chiêu *25Tinh Thần Nguyên*3Túi Tăng Kỹ Năng*7Hoa Mai*50